បៃតងកម្ពុជាភីអិលស៊ី Close

ក្រុមហ៊ុនបៃតងផ្តល់ជូនសេវាOEMដល់ដៃគូរទាំងអស់ដែលត្រូវការការវេចខ្ចប់ការ៉ុងអង្ករដាក់ស្លាកយីហោររបស់ខ្លួន។

  • ថង់វេចខ្ចប់ ទំហំចាប់ពី 1-50 គីឡូក្រាម​
  • ដាក់ស្លាកយីហោរបស់អ្នក
  • OEM
ចាប់អារម្មណ៍

សេវាកម្មផ្សេងទៀត