បៃតងកម្ពុជាភីអិលស៊ី Close

ការធានាទីផ្សារអោយល្អបំផុតនូវ

បរិមាណ, គុណភាព, តម្លៃ, សេវាកម្ម និងជំនឿចិត្ត

អំពីយើង

ផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ

ក្រុមហ៊ុនបៃតងផ្គត់ផ្គង់អង្ករកម្ពុជាតាមប្រភេទដែលមានគុណភាព ដល់ទីផ្សារទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេស។

ស្វែងយល់បន្ថែម

សេវាកម្មវេចខ្ចប់

ក្រុមហ៊ុនបៃតងផ្តល់ជូនសេវាOEMដល់ដៃគូរទាំងអស់ដែលត្រូវការការវេចខ្ចប់ការ៉ុងអង្ករដាក់ស្លាកយីហោររបស់ខ្លួន។សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំសម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម។

ស្វែងយល់បន្ថែម

យីហោអង្ករក្នុងស្រុក

កន្លងមកក្រុមហ៊ុនបៃតងបានខិតខំពង្រីកទីផ្សារក្រៅប្រទេស ពេលនេះក្រុមហ៊ុននឹងព្យាយាមពង្រីកទីផ្សារក្នុងប្រទេសដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកនូវអង្ករដែលមានគុណភាពរួមទាំងតម្លៃសមរម្យ។

ស្វែងយល់បន្ថែម

ព័ត៌មានចាស់ៗ

ទស្សនកិច្ចរោងចក្ររបស់បៃតង

អ្នកអាចចុះឈ្មោះដើម្បីចុះទស្សនកិច្ចក្នុងរោងចក្ររបស់បៃតង ដោយតម្រូវអោយមានការចុះឈ្មោះទុកជាមុនរយៈពេល៣ខែ។

កក់ដំណើរទស្សនកិច្ចឥឡូវនេះ

ក្លាយជាដៃគូររបស់បៃតង

យើងខ្ញុំសូមសម្តែងភាពរីករាយនិងស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកអ្នកក្នុងការក្លាយជាដៃគូររបស់ក្រុមហ៊ុនបៃតង ក្នុងន័យជាតំណាងចែកចាយ ហាងលក់ដុំនិងរាយ ជាពិសេសក្លាយជាអតិថិជនរបស់អង្ករបៃតងកម្ពុជា។

ទាក់ទងមកយើង

ស្វែងរកហាងរបស់យើង

ពួកយើងបានសហការជាមួយតំណាងចែកចាយ អ្នកលក់ដុំនិងរាយ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្សារក្នុងស្រុកនូវអង្ករបៃតងមានគុណភាពល្អ តម្លៃសមរម្យនិងសេវាកម្មរហ័ស។

មើលបញ្ជីហាង