បៃតងកម្ពុជាភីអិលស៊ី Close

យើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍នូវមតិរបស់អ្នកហើយយើងនឹងត្រលប់ទៅអ្នកវិញឆាប់ៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

  National Road 5, Prey Koun Sek Village, Ou Char Commune, Battambang City, Battambang Province, Cambodia

  (+855) 53 63 222 09 / 53 66 77 990

  (+855) 12 93 23 88

  (+855) 12 77 71 71

  (+855) 89 89 89 69

  info@baitangplcrice.com

  អ្នកអាចទៅកាន់ហាងលក់រាយផ្តាច់មុខរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងផ្ទាល់។

  បៃតង រីថេល គឺជាហាងអង្ករគុណភាពខ្ពស់ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបង។

  នាំមកជូនលោកអ្នកនូវអង្ករផ្កាម្លិះនិងអង្ករក្រអូបដែលមានគុណភាពខ្ពស់ (សែនក្រអ៊ូប) ។ ទិញនៅហាងឬបញ្ជាទិញតាមអ៊ីនធឺណិត! មានសេវាដឹកជញ្ជូន (មិនគិតថ្លៃតាមខេត្ត)

  ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មកកាន់ហាង៖ 098 264 488